Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR
1.1-SATICI
Ünvanı: MANİSALI GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Adresi: GÜZELYURT MAH,HAVRA SOKAK NO:13 KEMERALTI / KONAK / İZMİR
Telefon: 02324255346
Fax: 02324899487
Eposta adresi: [email protected]
1.2-ALICI
Adı/Soyadı/Ünvan:
Adresi:
Telefon:
Eposta adresi:
MADDE 2 KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin www.manisali.com  internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve
satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA
İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ
3.1-ÜRÜNLER
Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.manisali.com adresinde yer
almaktadır.
 
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak
ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
 
3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Bilgileri:
Ürün sevkiyatlarına ürün MANİSALI GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
tarafından  en geç 2 işgünü içinde başlanacaktır.
100 TL üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir. 100 TL altı siparişlerde ürün
sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
3.3 GECİKME FAİZİ
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme
faizi uygulanmaz.
MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER
4.1) ALICI, www.manisali.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün
temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri
okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,
mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya
verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve
eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her
bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet
sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her
türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim
edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi
dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli
ALICI’ya iade eder.
4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik
ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez
veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek
zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle
yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından
birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün
içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden
sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya
iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem
süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi
bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul
etmektedir.
MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ
MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe
konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti
kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI
tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek
seferde 14 gün içerisinde iade edecektir
Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu
tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir.
MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6 CAYMA HAKKI
ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş
günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri
ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
yükümlüdür.
 
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir
azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın
zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI
tarafından iade alınamaz.
 
Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler
kullanılmamış olmalıdır.
 
MADDE 7 YETKİLİ MAHKEME
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan
edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın
yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından
başvurulacak merciilerdir.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını
kabul etmiş sayılır.
 
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.
SATICI: MANİSALI GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ALICI:
TARİH :

 
Yükleniyor...